image
hl1

Hvad er en privat pasningsordning?

rounded_img

– og hvorfor hedder det ikke en dagpleje?

I foråret 2018 vedtog folketinget en ændring til dagtilbudsloven der fastsætter at kun kommunale dagplejere må kalde sig for dagplejere og have en dagpleje. Alle selvstændige dagplejere har derfor skiftet navn til private pasningsordninger. Selvom navnet er skiftet er indholdet dog stadig det samme.

En privat pasningsordning får ikke tildelt børn fra kommunen, men skal selv finde sine børn. Dette gør det muligt at sammensætte børnegruppen, så kemien er helt rigtig, ligesom forældrene selv kan bestemme hvem der skal passe deres barn, modsat den kommunale dagpleje hvor man får tildelt den dagplejer der har næste ledige plads. I NATURligvis bliver der lagt vægt på at børnegruppen passer sammen aldersmæssigt, og at der deles værdier og syn på børneopdragelse med forældrene.

NATURligvis er en privat pasningsordning, godkendt af Favrskov Kommune og må have max 5 børn i alderen 26 uger til 6 år.

Ofte stillede spørgsmål

Forældrene får et tilskud fra kommunen og indbetaler dette samt en forældrebetaling til NATURligvis. Der modtages ikke penge andre steder fra, og alt der bruges i dagligdagen som legetøj, ladcykel, krybber, klapvogne mv. er betalt ud af lønnen fra forældrene.
Hvis dit barn får brug for ekstra hjælp som talepædagog, ergoterapeut eller lignende, er det dig som forælder der skal tage kontakt til Favrskov Kommunes PPR- afdeling. Dit barn vil kunne få samme hjælp som havde det gået i kommunal dagpleje.
Der kan ikke tilbydes friplads eller at dit barn tæller for mere end en i NATURligvis.

NATURligvis modtager aldrig gæstebørn. Dette gør at børnene har en tryg, rolig og forudsigelig base. Der skal heller ikke bruges mange voksenressourcer på et ukendt barn, og der bliver ikke byttet så mange bakterier og snotnæser, når det kun er den faste gruppe af børn.
Dette betyder også at der ikke er gæstedagpleje når jeg holder ferie eller er syg. Privat pasning er derfor oftest valgt af forældre, der alligevel ikke ville bruge gæstesystemet i den kommunale dagpleje, og som har mulighed for selv at tilrettelægge deres arbejde, og / eller har et godt netværk af bedsteforældre, der kan træde til og hjælpe med pasningen. Ferie bliver meldt ud minimum et år i forvejen, og det samlede antal af sygedage siden opstart i 2012 kan tælles på en hånd.

NATURligvis er godkendt af Favrskov Kommune, der også fører tilsyn. Der er lige så mange tilsyn i NATURligvis som der er i den kommunale dagpleje. Ud over børnenes trivsel og udvikling bliver der også ført tilsyn med sikkerheden inde og ude.

Ud over tilsyn og tilskud til forældrene, har kommunen ingen indflydelse på NATURligvis. Dagligdagen er baseret på et trygt og tillidsfuldt samarbejde mellem mig og forældrene.

Alle børn kan komme i kommunal børnehave, uanset om de er i privat pasning, bliver passet hjemme, går i vuggestue eller er i kommunal dagpleje. Dette kræver selvfølgelig at barnet er opskrevet på den kommunale venteliste til den ønskede børnehave. I Favrskov Kommune starter børnene som regel i børnehave den første i den måned de fylder 3 år.